Tuur Curfs

Functie: Tandarts

Werkzame dagen Ma / Wo / Do/ Vrij lid Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen. (KRT)
Lid van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde. (KNMT)
Big-registratienummer: 99921103102
Relatie tot de praktijk: maat

Terug naar overzicht